Utilsigtede hændelser / Patientklager

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.

Hvis man som patient ønsker at klage, over den behandling man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk.

Sker der utilsigtede hændelser som ønskes rapporteret, kan man henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.